Chính Thức Nhật Bản Phân Phối” Gói hỗ trợ địa phương” 5 man bắt đầu từ 16/6

[??? ??́??] ???́?? ???̛́? ???̣̂? ??̉? ???̂? ???̂́? “??́? ??̂̃ ???̛̣ đ?̣? ???̛?̛??” ? ??? ??̆́? đ?̂̀? ??̛̀ ??/?

Cụ thể gói hỗ trợ lần 2 lần 10 man sẽ được phát ngay lập tức cho các công dân để các công dân có chi phí trang trải cuộc sống. Bên cạnh đó Thủ tướng đã thông qua gói hỗ trợ địa phương cho riêng người ngoại quốc đang sinh sống tại Nhật Bản.

Nội dung gói hỗ trợ địa phương chỉ riêng các công dân đang sinh sống làm việc hợp pháp tại Nhật Bản sẽ nhận được 5 man từ chính quyền địa phương khi mang giấy tờ chứng minh mình là công dân nước ngoài hợp pháp tại Nhật Bản. Gói hỗ trợ địa phương đã được chính phủ Nhật Bản phê duyệt cùng lúc với gõi hỗ trợ 10 man và được chính thức phân phối và ngày 15/6.

Gói hỗ trợ 5 man từ địa phương sẽ không được chuyển tới hòm thư nơi các bạn sinh sống mà các bạn phải lên hành chính địa phương để xác nhận cả hình ảnh tránh tình trạng phân phối lẫn lộn như lần đầu.

Như vậy gói hỗ trợ 10 man của chính phủ Nhật Bản đã chính thức được khởi động bước sang giai đoạn 2 khi gói hỗ trợ lần một sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 6. Gói hỗ trợ địa phương sẽ được phân phát vào ngày 15/6 tại các cơ sở hành chính địa phương.