Category Archives: Xuất khẩu lao động

TUYỂN 4 NAM KỸ SƯ CƠ KHÍ

I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ + Chi tiết công việc: Thiết kế, vận

TIẾN CỬ 1 KỸ SƯ CƠ KHÍ

I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ + Chi tiết công việc: Quản lý TTS

TUYỂN 10 NỮ MAY CÔNG NGHIỆP

Số lượng: 10 Nữ; Địa điểm: SHIGA; Lương cơ bản: 32tr (Chưa tính làm thêm); Thời

TUYỂN 4 KỸ SƯ XÂY DỰNG

Số lượng: 4 Nam; Địa điểm: TOKYO; Lương cơ bản: 41tr (Chưa tính làm thêm); Thời

TUYỂN 6 NAM CHỐNG THẤM

Số lượng: 6 Nam; Địa điểm: SAITAMA; Lương cơ bản: 38tr (Chưa tính làm thêm); Thời

TUYỂN 60 NỮ LẮP VÀ KIỂM TRA SẢN PHẨM ĐÚC NHỰA

Số lượng : 60 Nữ; Địa điểm: FUKUOKA Lương cơ bản: 29tr ( Chưa tính làm

TUYỂN 2 NỮ, 12 NAM SƠ CHẾ , CẮT GỌT HOA QUẢ

Số lượng : 2 Nữ, 12 Nam; Địa điểm: KANAGAWA Lương cơ bản: 31tr ( Chưa

TUYỂN 10 NỮ VẬN HÀNH MÁY DỆT CHỈ

Số lượng: 10 Nữ; Địa điểm: KYOTO; Lương cơ bản: 31tr (Chưa tính làm thêm); Thời

TUYỂN 2 KỸ SƯ CƠ KHÍ

Số lượng: 2 Nam; Địa điểm: SAITAMA; Lương cơ bản: 38tr (Chưa tính làm thêm); Thời

TUYỂN 6 KỸ SƯ XÂY DỰNG

Số lượng: 6 Nam; Địa điểm: OKAYAMA; Lương cơ bản: 41tr (Chưa tính làm thêm); Thời