Giới thiệu về Komei

Thư ngỏ

Kính gửi Quý khách hàng!
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành những tình cảm vô cùng đặc biệt cho chúng tôi.

Công ty cổ phần phát triển nhân lực KOMEI được thành lập năm 2016 bởi những người đã từng làm việc, sinh sống và học tập tại Nhật Bản. Với sự hiểu biết về nền văn hóa Nhật Bản và cách làm việc của người Nhật Bản, chúng tôi muốn trở thành cầu nối giúp người lao động Việt Nam có cơ hội thay đổi để tạo nên phong cách làm việc và lối sống khoa học, hiện đại.

Hiện tại, chúng tôi đặc biệt chú trọng vào thị trường tại Nhật bản, chúng tôi phái cử kỹ sư , thúc đẩy sự phát triển của thị trường để đáp ứng nhu cầu của các công ty khách hàng tại Nhật Bản.
Với mục tiêu trên, chúng tôi đã thiết lập một hệ thống chuyên gia (tuyển dụng ứng viên, giáo dục tiếng Nhật, đào tạo kỹ năng làm việc cho các công ty Nhật Bản, đào tạo về văn hóa và truyền thống của Nhật Bản, giáo dục chuyên ngành v.v…) nhằm tạo ra một đội ngũ ứng viên có chất lượng tốt nhất, đáp ứng được sự tin tưởng và hài lòng từ khách hàng. Chúng tôi sẽ đặt chính sách là [Trách nhiệm và sự tin tưởng là chìa khóa của thành công] và sẽ tiếp tục phát triển doanh nghiệp của chúng tôi với mục tiêu là một tổ chức mà khách hàng và người lao động có thể gửi gắm sự tin tưởng